OPISKELIJAT

Joukossamme ahkeroi tällä hetkellä opiskelijoita kolmen eri OPS:n mukaan. Osa on suunnannut Pikisaareen suoraan peruskoulusta, osalla on jo lukio-opintoja, ylioppilastutkinto tai jonkin toisen alan ammatillinen koulutus työkokemuksineen plakkarissa. Osa opiskelijoistamme suorittaa kaksoistutkintoa, eli käy ammatillisten opintojen lisäksi lukiossa. Iältään opiskelijamme ovat 15 – 50-vuotiaita.
Kolmannen vuoden opiskelijat valmistuvat media-assistenteiksi ja heidän jälkeensä aloittaneet
mediapalveluiden toteuttajiksi.

Lähiopetukseen osallistuvien päiväopiskelijoiden lisäksi meillä on myös oppisopimusopiskelijoita.

PIAUME16

Ryhmänohjaaja Jari Leinonen

PIMEAU17

Ryhmänohjaaja Anu Virpi

PIMEAU18

Ryhmänohjaaja Susanna Luonua-Ojalehto